Annat

Vilka försäkringar är viktiga att ha?

Det finns egentligen bara en lagstadgad försäkring och det är trafikförsäkring om du äger en bil. Däremot är det flera försäkringar som du bör ha. Framför allt är en hemförsäkring viktig. Hemförsäkringen bör även vara utformad efter din boendeform.

Hitta rätt hemförsäkring lättare

En hemförsäkring omfattar många olika skydd. Från reseskydd när du åker på semester till om din cykel blir stulen. Du kan använda Bästahemförsäkring.se för att jämföra olika försäkringsbolag.

Det skydd som ingår i en hemförsäkring är bland annat egendomsskydd, ansvarsskydd men även viktiga delar som överfallsskydd och rättskydd. Har du villa finns det villa-hemförsäkring som även täcker tomt och andra byggnader. Det finns även delar som kan ge ersättning om villan drabbas av skadedjur.

Utan en hemförsäkring har du inget skydd om något händer i bostaden. Många hyresvärdar har krav på att du ska teckna en hemförsäkring. Om något skulle hända kan du bli tvungen att stå för hela kostnaden själv.

Det kan bli skulder för livet om du råkar orsaka en större skada. Det är även viktigt att se över så hemförsäkringen täcker alla dina behov. Det kan vara att du jagar och har vapen.

Olika behov beroende på livssituation

Livet förändras och över tid förändras även behovet av försäkringar. När du blir sambo kan det vara bra att se över behovet av livförsäkring. Om du skaffar barn är en barnförsäkring viktigt då det kan ge ekonomiskt skydd och stöd om något skulle inträffa.

Studenter kan även behöva se över vilka skydd som finns. Det är många studenter som är utan försäkring, framför allt vid sjukdom. Det är heller inte ovanligt att studenter missar hemförsäkring. Även som student behöver du en egen hemförsäkring om du hyr i andra hand eller är inneboende. Det finns speciella hemförsäkringar för dig som är student.