Hälsa

Enskilt avlopp? Bättre rening för hälsan

Runt om i Sverige finns många enskilda avlopp och alla håller inte riktigt måttet. Avloppsvatten måste avledas för att inte riskera rinna ut i grundvatten eller förorena dricksvatten. Framför allt äldre avlopp kan förutom att förorena vatten vara ett miljöproblem.

Det finns många sätt att förbättra enskilda avlopp. Ett företag som har många lösningar är Markgrossen från minireningsverk till pumpar och moderna rör. Är du osäker på om ditt avlopp är tillräckligt säkert kan du alltid be ett företag specialiserat på enskilda avlopp göra en inspektion.

Enskilda avlopp kan sprida sjukdomar

Eftersom enskilda avlopp kan rinna ut i vattendrag, sjöar och hav kan de även bidra till att sprida smitta. Undersökningar visar att det finns runt 200 000 avlopp som saknar rening. Det leder till ökad tillförsel i naturen av bland annat fosfor men kan även sprida sjukdomar som vinterkräksjukan.

Ofta är det i glesbygd som enskilda avlopp saknar tillräckligt med rening. Därför är det viktigt att se över sitt enskilda avlopp om du misstänker det finns brister. Förutom att avloppsvatten kan exempelvis rinna in i egen brunn kan det även orsaka problem för grannar och föras vidare i vattendrag.

Fler väljer minireningsverk för bättre rening

Minireningsverk fungerar ungefär som större reningsverk men är anpassade för enskilda hus eller samfälligheter. Det kan innebära en lite större investering som du har igen i att enskilda avlopp renas enligt riktlinjer.

Fördelen är att om ni är flera hushåll kan ni gå ihop och göra det till ett gemensamt projekt med minireningsverk. Däremot bör du alltid kontakta kommunen för att få mer information om lokala krav och riktlinjer. Det kan även krävas tillstånd från kommunen.