Hälsa

Fukt och mögel är en fara för hälsan

Fukt är ett problem som uppstår i många svenska bostäder. Runt tre av tio bostäder har problem med olika typer av fuktskador. Mindre fuktskador kan snabbt leda till mögelskador. Vissa personer är mer känsliga än andra om det finns fukt i bostaden, det kan vara på grund av astma eller allergier.

Barn är också känsligare mot mögel och kan få besvär även vid lägre halter av mögel. Avfuktningsteknik.se kan hjälpa privatpersoner med att åtgärda fuktskador och med mögelsanering. Du kan även få hjälp att se över ventilationen för att förebygga problem med fukt.

Vanliga symtom som kan bero på fukt och mögel

Tyvärr är det inte ovanligt att hus i Sverige har inbyggda problem med fukt och mögel. Inte bara äldre hus utan runt 30 000 hus i Sverige som byggdes under 2000-talet har fasader enstegstätade fasader. Den typen av fasad kan ge problem med fukt och röta. I sin tur kan detta leda till mer omfattande problem med mögel som kan förvärra allergier och astma.

Förutom att problem med astma kan förvärras är det vanligt att få återkommande problem med huvudvärk, yrsel och illamående. Det kan även märkas genom att det uppstår irritation i ögon och att du ofta känner dig trött.

Inte alltid lätt att se om det finns problem

Hur omfattande problemen är med fukt och mögel avgör också hur snabbt hur snabbt symtom uppstår. Det räcker med att det har börjat uppstå fuktskador för att det ska påverka hälsan negativt. Det har att göra med att det bildas mögelsvampar och bakterier, även kemiska partiklar kan frigöras inomhus när det finns för mycket fukt.

Skulle du uppleva att du ofta får hosta, irriterade luftvägar och problem med ont i halsen bör du mäta fukten i bostaden. Företag som arbetar med avfuktningsteknik kan snabbt lokalisera eventuella problem som inte syns utan bara kan mätas. Du får även hjälp att hitta lämpliga åtgärder utifrån nivån på fuktproblemen.