Jakt

Rävjakt i Sverige

Räven är ett djur som finns i stora delar av Sverige och det är relativt vanligt att man jagar den. Många gånger kan rävar också avlivas på grund av att de lider av rävskabb som sedan sprids till hundar, katter eller människor. Men hur går rävjakt till?

Vad krävs för att jaga räv i Sverige?

För att jaga räv i Sverige måste man ha tillgång till en jaktmark där räv finns. Man måste också ha tagit jägarexamen och om man inte jagar under uppsiktsjakt ska man också ha vapenlicens. Man behöver också ha vapen med en kaliber som är tillåten att skjuta räv med.

När får man skjuta räv?

Det är bara under vissa tider på året man får jaga räv. Tiderna skiljer sig åt lite beroende på var i landet man jagar. På de flesta ställen börjar jaktperioden den 1 augusti och sedan håller den på till slutet av februari eller slutet av mars. När det gäller skyddsjakt får dock räv jagas året om. Det gäller till exempel om räven har skabb eller om den uppehåller sig nära hönsgårdar.

Hur jagar man räv?

Räv kan jagas på flera olika sätt. Vissa fångar räven i fälla, andra använder sig av grythundar som jagar ut räven ur dess gryt. Man kan också gå i drev eller sitta på vak för att jaga djuret. Det förekommer också så kallad engelsk rävjakt men den är ovanlig i Sverige. Då rider man och jagar räven med häst och med sig har man också en stor grupp hundar som sätter efter räven.

Vad gör man med skjutna rävar?

Man äter inte räv i Sverige. Om en räv avlivas på grund av att den har skabb bränns i regel dess kropp för att skabben inte ska sprida sig vidare. Är pälsen fin kan den användas till kläder eller olika prydnader.